نمایش 1-9 از 52 نتیجه

روایت ‌شناسی عکس

(0 بررسی)
0
0
رایگان

عکس حکم نوعی «روایت خاموش» را دارد و با نظریه‌های روایت‌شناسی در نقد ادبی می‌توان عکس را تحلیل کرد و به روایت ناگفته‌ آن پی برد. روایت‌شناسی حوزه‌ای از...

رایگان

نظریه‌ی ادبی

(0 بررسی)
0
0
رایگان

مروری بر پیشینه نظریه‌های ادبی در غرب (دوران کلاسیک)نئوکلاسیسیسم؛رمانتیسیسم؛مدرنیسم؛ نقدجامعه‌شناختی و نظریه‌های مارکسیستی؛ فرمالیسم روسی و ساختارگرایی؛ پساساختارگرایی و پست‌مدرنیسم؛ پیشینه‌ی نظریه و نقد ادبی در ایران؛ انقلاب مشروطه...

رایگان

مبانی نقد عملی در ادبیات

(0 بررسی)
0
0
رایگان

برخی از سر فصل‌های این دوره به این قرار است: آشنایی با اصول نقد عملی؛ شیوه‌ی خوانش انتقادی؛ نقد عملی داستان؛ نقد عملی شعر؛ نقد عملی نمایشنامه؛ تحلیل گفتمان...

رایگان

داستان نوین ایران

(0 بررسی)
0
0
رایگان

رایگان

درک، تفسیر و نقد برای لذت داستان

(0 بررسی)
0
0
رایگان

تئودور آدورنو برای مواجهه با اثر ادبی سه ساحت متصور است: اول: قرائت، یعنی فهم درست اثر ادبی؛ دوم: تفسیر، یعنی آگاهی از لایه‌های زیرین اثر؛ سوم: نقد، یعنی...

رایگان

باختین و رمان

(0 بررسی)
0
0
رایگان

شرح درس از زبان دکتر پاینده : با توجه به شناخت کمی که از نظریه‌ی باختین در کشور ما وجود دارد، به سهم خودم تلاش‌هایی برای معرفی شالوده‌های تئوریک...

رایگان

آشنایی با کاربرد نظریات ادبی در نقد

(0 بررسی)
0
0
رایگان

رایگان

ایده‌پردازی|یک عمرخلاقیت(کارگاه ایده‌پردازی)

(0 بررسی)
0
0
رایگان

ایده‌پردازی یعنی پردازش ایده؛ واضح است ولی ساده نیست. رسیدن به ایده از فکر که به کنار، پختن و پردازش آن است که داستان دارد؛ آداب دارد؛ ابزار دارد؛...

رایگان

ایده پردازی (خاص دوستداران سینمای خاص)

(0 بررسی)
0
0
رایگان

ارزش ایده به اندازه تازگی و خلاقیت آن است ایده چینش کوتاه پیرنگ و نقاط قوت یک داستان بلند است سهم سنگین ایده اولیه در ساختار فیلمنامه و فیلم...

رایگان