فعالیت ما

موسسۀ " بهاران خرد و اندیشه" را از میانۀ سال نود و دو با هدف فعالیت در عرصۀ هنر و ادبیات تاسیس کرده‌ایم و امروز با همکاری و همراهی جمعی از نویسندگان، مدرسین و منتقدین ادبی و هنری یکی از موفق‌ترین موسسات ادبیات و مطالعات بینارشته‌ای کشور هستیم و همچنان کوشش می‌کنیم که حوزۀ فعالیت‌هایمان را گسترده‌تر کرده و برای مطالبات آموزش‌های تکمیلی پاسخگویی بهتری داشته باشیم و نیز در کنار برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت کارگاه و کلاس با برگزاری نشست‌هایی مانند نقد کتاب، تحلیل فیلم، عصر شعر، داستانخوانی و ... با دوستان بیشتری همراه شده‌ایم